Welkom bij Jos de Vos Advies

Bij het uitvoeren van management consultancy opdrachten is het belangrijk dat de mens centraal staat. Jos de Vos Advies analyseert en voert de op-drachten uit met een visie die daaraan ten grondslag ligt. Dat geldt voor veranderingen in bedrijfsprocessen of in de organisatie. Ook bij het toe-passen van kwaliteitsmanagement en auditing in het proces van continu verbeteren staat de mens centraal.

 

Mensen zijn daardoor de kritische succesfactoren in veranderingstrajecten. Succes is niet alleen het doel, het is ook de weg er naar toe door de mensen te betrekken bij de realisatie en de borging van veranderingen en verbeter-ingen. Dit geldt ook voor het uitvoeren en implementeren van projecten en bij bestuurlijke vernieuwing.

 

Of het nu gaat om korte of langdurige invulling van functies, met inzet-verplichting of resultaatverplichting: Jos de Vos Advies biedt kennis en

kunde bij het uitvoeren van deze opdrachten.

 

 

 

Jos de Vos Management Consultant     06-53641786     info@josdevosadvies.nl